VZW verbonden aan UCLouvain

Let's talk efficiency !

0800 21 332

Enkele antwoorden op uw vragen

Waarom kiezen voor CLL?

 • CLL is de grootste talenschool van België, u vindt dus gegarandeerd een cursus die is aangepast aan uw niveau en een formule die aan uw noden voldoet;
 • omdat wij veel ervaring hebben met het aanleren van talen aan alle doelgroepen;
 • omdat wij de waarheid zeggen: een taal leren vergt veel persoonlijke inzet en tijd;
 • omdat onze docenten uitstekende leerkrachten zijn en omdat wij elk jaar investeren in een ambitieus opleidingsplan om hun vaardigheden nog bij te werken;
 • omdat wij u resultaten garanderen: als u zich inzet en doet wat uw leerkracht u vraagt, zult u automatisch vooruitgang boeken;
 • omdat onze methode, gericht op het mondelinge aspect, u voorbereidt en aanmoedigt om de taal te gebruiken in authentieke situaties met native speakers.

Hoe kan ik een cursus kiezen die aan mijn behoeften voldoet?

Welke lessen u kiest, hangt natuurlijk van uw doelstelling af.

U wil zo snel mogelijk vooruitgang boeken want u wil de taal in de nabije toekomst kunnen gebruiken en u kunt u gedurende een korte periode vrijmaken? Dan is de intensieve cursus het meest geschikt: in 2 weken tijd merkt u al aanzienlijke vooruitgang, in 4 weken tijd kunt u naar het volgende subniveau overgaan! Voor nog snellere resultaten combineert u deze cursus met individuele coaching afhankelijk van uw behoeften of moeilijkheden (uitspraak, grammatica, enz.).

U wil op uw eigen ritme vooruitgaan en andere activiteiten erop na houden? Dankzij onze progressieve cursussen kan dat, overdag, 's avonds of in het weekend.

U wil een taal die u hebt geleerd ook gebruiken maar u wil uw kennis eerst wat bijspijkeren? Dan zijn de Conversatieclubs iets voor u, hier kunt u uw mondelinge vaardigheden oefenen en toepassen onder begeleiding van uw leerkracht.

Wilt u een specifieke vaardigheid uitwerken? Dan hebben wij Workshops of privélessen die u afzonderlijk of in combinatie met een andere cursus kunt kiezen.

Hoe inschrijven?

Om u in te schrijven, kunt u:

 • kijken in onze catalogus online en u in enkele klikken inschrijven;
 • Ons gratis bellen op 0800 21 332 ;
 • Gaan naar het 'onthaal van het CLL-centrum naar keuze.

Kan men in meerdere keren betalen?

Ja, de groepslessen kunnen zonder kosten in 3 keer betaald worden. Selecteer tijdens uw online inschrijving de betaling met kredietkaart (VISA, MasterCard) en vink het vakje "Ik wil kosteloos mijn inschrijvingen in 3 keer betalen".

Kent u korting toe aan bepaalde groepen (werklozen, studenten, ...)?

CLL heeft altijd wel een manier om u te helpen met een van de talrijke mogelijke opleidingen. Deze hulp is gevarieerd (promoties, kortingen, ...) en hangt van diverse factoren af. Raadpleeg de pagina Voordelen.

Hoe wordt mijn aanvangsniveau bepaald?

Voor het begin van uw opleiding stellen wij u voor om een gratis niveautest af te leggen op onze website.

Waarmee stemmen de niveaus overeen?

CLL hanteert de niveaus van het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor Talen (GERT), de internationale norm inzake het leren van talen. Elk niveau wordt er bepaald op basis van welbepaalde vaardigheden in de beoogde taal (vertrouwde uitdrukkingen begrijpen en gebruiken, een mening uiten over een actueel onderwerp, ...).

A1 : Kennismakingsniveau

Het gaat erom kennis te maken met de taal, de klanken ervan en enkele zeer eenvoudige zinnen aan te leren. Op het einde kunt u praten over uzelf en uw onmiddellijke omgeving en bijvoorbeeld:

 • uzelf en iemand anders voorstellen (naam, leeftijd, nationaliteit, adres, enz.);
 • eenvoudige vragen over uzelf beantwoorden;
 • een eenvoudig formulier invullen;
 • een ansichtkaart schrijven, enz.
A2 : Overlevingsniveau

Beeld u in dat u in een land bent waar ze een andere taal spreken: met dit niveau kunt u zich probleemloos redden! Eten, slapen, u verplaatsen en zelfs een eenvoudig gesprek voeren met de bewoners! Op het einde kunt u uw omgeving in het verleden, het heden en de toekomst beschrijven en bijvoorbeeld:

 • uw gezin, uw werk, uw leefomstandigheden, uw smaak, uw activiteiten in het verleden en het heden beschrijven;
 • een bestelling plaatsen op restaurant, boodschappen doen;
 • een uitnodiging aanvaarden of weigeren;
 • het openbaar vervoer gebruiken, de weg vragen, een route beschrijven;
 • personen, dieren en voorwerpen beschrijven;
 • een korte en eenvoudige beschrijving geven van gebeurtenissen, de hoofdzaak halen uit het nieuws op de televisie, ...
B1 : Drempelniveau

Als u dit niveau hebt bereikt, hebt u een drempel overschreden in uw leerproces: u kunt een gesprek voeren en uw mening geven. U kunt bijvoorbeeld:

 • de hoofdlijnen volgen van een gesprek over specifieke onderwerpen;
 • een gesprek of discussie voeren;
 • een mening geven en vragen;
 • een persoonlijke mening geven over een film, een boek, een artikel;
 • een gebeurtenis of een droom beschrijven;
 • een project of een idee op een eenvoudige manier uitleggen;
 • in grote lijnen een krantenartikel begrijpen;
 • een uitzending over de actualiteit bekijken en de algemene betekenis ervan begrijpen;
 • uw gevoelens uitdrukken
 • en, als u het niet begrepen hebt, kunt u iemand vragen om iets te herhalen.
B2 : Gevorderd of zelfstandig niveau

Het is een feit! Na al deze inspanningen, voelt u zich thuis in de taal. U begrijpt alle gesprekken, u kunt een vergadering bijwonen en zelfs het woord nemen, u kunt deelnemen aan werkvergaderingen. Een gesprek met een native speaker levert voor geen van de partijen spanningen op. U kunt zich vlot en efficiënt, op een natuurlijke manier uitdrukken. U kunt bijvoorbeeld:

 • een film bekijken zonder ondertitels en begrijpen waar het over gaat;
 • de krant lezen;
 • uw mening verkondigen;
 • hypotheses uiten;
 • een rapport of een essay schrijven;
 • een logische argumentatie opbouwen;
 • een presentatie geven;
 • een korte hedendaagse prozatekst lezen.
C1 / C2 : Autonoom niveau / Beheersing

U voelt zich perfect thuis in de taal, u begrijpt de subtiele nuances en registers. U kunt bijvoorbeeld:

 • een vergadering leiden
 • uw ideeën erg nauwkeurig uitdrukken;
 • complexe teksten begrijpen en de stijlverschillen inzien;
 • documenten samenvatten;
 • diverse idiomatische uitdrukkingen correct gebruiken;
 • een duidelijk gesprek, zonder aarzelingen, voeren;
 • literatuur lezen en .. met plezier!

Hoeveel uur les zijn nodig om een niveau te behalen?

Er zijn 2 sessies van 30 uur of 3 sessies van 20 uur nodig om niveau A1 te behalen, 4 sessies van 30 uur of 6 sessies van 20 uur voor de volgende niveaus.

Moet ik me inschrijven in een groep van mijn aanvangsniveau of van mijn beoogde niveau?

De groepen en programma's zijn altijd uitgewerkt op basis van uw uitgangsniveau.

Gaan de lessen ook door als er niet voldoende deelnemers zijn ingeschreven?

Indien het aantal ingeschrevenen voor een opleiding kleiner is dan het minimale aantal bepaald voor het programma, behouden wij het recht om de opleiding te annuleren. Wij betalen het reeds betaalde bedrag dan volledig terug.

Wat gebeurt er wanneer ik afwezig ben op één of meerdere lessen?

Als u afwezig bent tijdens een groepsles zal uw leerkracht u bij uw terugkeer het geziene materiaal en de oefeningen bezorgen.

Voor de korte programma's (tot 14 dagen) raden wij u aan om een annulatieverzekering af te sluiten. Als u een les niet kunt bijwonen door omstandigheden die door deze verzekering gedekt worden (ziekte, ongeval, schade aan de woning, ontslag of nieuwe tewerkstelling, scheiding, examens, ...) ontvangt u een terugbetaling in verhouding tot de gemiste dagen.

Hoe worden de privélessen georganiseerd?

De individuele en de groepslessen "à la carte" worden op maat georganiseerd in functie van de wensen en doelstellingen die u ons hebt bezorgd. De uurregelingen zijn ook à la carte: wij stellen deze op aan de hand van uw beschikbaarheid. Dat kan tijdens de sessie aangepast worden in onderling overleg tussen u en de leerkracht en volgens onze algemene voorwaarden.

Hoe verlopen de lessen?

De groepslessen besteden veel aandacht aan mondelinge communicatie en conversatie. Het leren van de taal gebeurt in dagdagelijkse situaties. De behandelde thema's en situaties zijn aangepast aan de noden van de deelnemers : wij garanderen een gestructureerde maar individuele opleiding op basis van uw doelstellingen, uw niveau en uw interesses.

Geven de opleiders van CLL les in hun moedertaal?

Ja, meer dan 80% van onze opleiders geven les in hun moedertaal. De andere worden geselecteerd op basis van hun vaardigheden en loopbaan (lang verblijf in een land waar de taal wordt gesproken, linguïstische omgeving, academische en pedagogische ervaring met het aanleren van deze taal, ...).

Hoe vind ik het CLL-centrum waar mijn lessen worden gegeven?

Onze 4 talencentra zijn vlot bereikbaar met de wagen of het openbaar vervoer. U vindt voor elk centrum praktische adviezen en een plannetje op de pagina Contact.

Krijg ik een certificaat op het einde van mijn opleiding?

Ja, u krijgt een elektronisch certificaat op het einde van uw opleiding, op voorwaarde dat u minimum 75% van de lessen hebt bijgewoond. Uw elektronisch certificaat kan worden afgedrukt en gedeeld via e-mail of op social media (LinkedIn, Facebook, ...). Het vermeldt de data en het aantal uur van het gevolgde programma evenals het niveau dat u op het einde van uw opleiding hebt bereikt.