VZW verbonden aan Université catholique de Louvain

Let's talk efficiency !

0800 21 332

Uw 7 geheimen voor vooruitgang

Een bewezen methode om uw doeltreffendheid te bewijzen

CLL biedt u een dynamische aanpak, gebaseerd op communicatie in een reële gebruikssituatie. Onze leertechnieken worden voortdurend uitgebreid en aangepast aan uw kennis, uw doelstellingen en uw interesses zodat u vooruitgang kunt boeken en uw linguïstische doeltreffendheid op een duurzame manier kunt verbeteren.

De lessen aan het CLL zijn gebaseerd op de niveaus van het ERK (Algemeen Europees Referentiekader voor talen), een internationaal erkend kader dat duidelijk de vaardigheden die u mag hopen te bereiken, niveau per niveau, beschrijft.

Uw motivatie, drijfveer van vooruitgang

Alles wordt in het werk gesteld om uw persoonlijke motivatie te versterken en uw zin om te leren aan te scherpen, als eerste voorwaarden voor uw succes.

De pedagogische aanpak van CLL zorgt ervoor dat u de baas blijft over uw opleiding en creëert een ideale omgeving om uw talenten te laten spreken.

Permanente evaluatie

Het pedagogische team van CLL heeft methodes ontwikkeld met permanente evaluatie: de evaluatie van uw aanvankelijke niveau, de identificatie van uw doelstellingen, selectie van de geschikte groep, evaluatie van uw eindniveau en aanbevelingen voor de permanente verbetering van uw leerproces.

Uw vooruitgang wordt opgevolgd en nagegaan.

Opleiders met hart en ziel

Ons team van hoog opgeleide native speakers zorgt voor professioneel onderwijs op mensenmaat. Ze zijn allemaal vlot, enthousiast en luisterbereid. Hun universitaire opleiding en permanente bijscholing staan garant voor hun uitmuntendheid.

Formules op maat

CLL past zich graag aan uw profiel aan: gevarieerde lesformules, duur van opleidingen naar keuze, aanpassing van de methodes aan uw doelstellingen, omvang van de groepen, aanpassen van uw onderwijs.

Alles wordt in het werk gesteld om een antwoord te bieden dat bij u past.

Intensieve opleidingen

Een taal kennen beperkt zich niet tot spreken of begrijpen, men moet deze kunnen beleven, de cultuur eigen maken, de logica begrijpen en contact leggen met native speakers. Door de intensiteit van de opleiding en het maximale gebruik van de doeltaal tijdens de lessen wordt de vooruitgang echt tastbaar.

Het leerplezier

CLL staat op een aangename sfeer. Een warm onthaal, een open dialoog en een losse sfeer tijdens de lessen zijn factoren die het leerproces bevorderen.